Miljø

Miljøvenlighed

Malerfaget har gennemgået en imponerende udvikling de senere år. Der er heldigvis kommet mere fokus på malingstyper, og der arbejdes intensivt på at udvikle nye og endnu mere miljøvenlige malingstyper.​

​Ét af de områder, hvor der nu sker noget radikalt, er omkring maling til udvendigt brug. Her har man indtil 2010 tilladt oplæsningsmidler i malingen; typisk baseret på mineralsk terpentin. Men det er nu forbudt at fremstille, så fremover fremstilles udendørs maling kun uden opløsningsmidler.